Wat kun je met Ecclesi?

Bekijk hier de mogelijkheden van Ecclesi.

Wijken en kringen

…wordt inzichtelijk hoe de wijken of kringen zijn georganiseerd. Hoe zijn gezinnen en leden hierin ingedeeld, wie zijn ouderlingen, diakenen, kringleiders, enzovoort. Standaard zijn leden ingedeeld in de wijk of kring van het gezin, maar kunnen individueel aan een andere worden toegewezen.

Ambten en commissies

…wordt inzichtelijk welke taken in de gemeente zijn. Voer ambten, commissies of teams in en plaats daar gemeenteleden bij met de rol die ze vervullen en eventueel een ambtstermijn. Koppel ze aan een rooster, wijk of kring. Zo krijgt iedereen een duidelijk beeld van ‘wie doet wat’.

RSS en iCalendar

…kunnen RSS- en iCalendar-feeds gemaakt worden. Met RSS-feeds kunt u het nieuws vanuit Ecclesi beschikbaar stellen aan andere apps, zoals Socie of de eigen website van de kerk. Met iCalendar-feeds kunt u roosters beschikbaar maken in Gmail of Outlook, zodat deze altijd actueel zijn in uw agenda.

PDF-documenten maken

…kunnen nieuwsbrieven, roosters, zaalreserveringen of complete fotoboeken als PDF-document gemaakt worden. Soms is het toch ook fijn om het op papier hebben. Kies dan het soort document dat u wilt maken, selecteer de gegevens die erin moeten komen, genereren en klaar.

Documentbeheer

…kunnen documenten en afbeeldingen gecentraliseerd opgeslagen worden. In een mappenstructuur kunt u documenten uploaden, zoals preken, openbare vergaderverslagen of alle kerkblaadjes. Blader vervolgens eenvoudig door de mappen heen en download met 1 klik het gewenste document.

Nieuwsbrieven

…kan het kerkblad of de nieuwsbrief gemaakt worden. Koppel artikelen aan nieuwsbrieven, zet ze in de gewenste volgorde, genereer de nieuwsbrief als een PDF-document en stuur deze de gemeente in. Met geautomatiseerde artikelen kunnen heel eenvoudig roosters en verjaardagslijstjes hierin opgenomen worden en hoeft dat niet meer met de hand.

Nieuwsartikelen

…kan het kerkelijk nieuws verzameld worden en gepubliceerd via de nieuwslezer. Artikelen kunnen door de redactie worden gecategoriseerd, gekoppeld aan nieuwsbrieven en voorzien van een afbeelding. De gemeente kan met de nieuwslezer direct het laatste nieuws lezen, maar ook snel zoeken in het nieuwsarchief.

Zaalreserveringen

…kunnen (kerk-)zalen gereserveerd en ingepland worden. In een handig overzicht worden per dag de beschikbare zalen en de bijbehorende reserveringen getoond. Aan de reserveringsagenda kan eventueel ook een gastheer-rooster worden gekoppeld.

Roosterbeheer

…kunnen allerlei roosters centraal beheerd worden. Roosters kunnen helemaal op maat gemaakt worden, waarna de betreffende teams of commissies deze roosters gaan beheren. Ook kunnen roosters aan elkaar gekoppeld worden, een collecte- en bijbelleesrooster kunnen ‘gehangen’ worden onder bijvoorbeeld een kerkdienstrooster.

Self service

…hebben gemeenteleden naast de functies waarvoor ze geautoriseerd zijn, de beschikking over een persoonlijk menu. Hierin kan men een aantal zaken zelf beheren en actualiseren, zoals persoonlijke gegevens (in beperkte mate), privacy-instellingen en wachtwoord. Ook zijn de eigen kerkelijke gegevens inzichtelijk.

Veiligheid

…werkt in een veilige digitale omgeving. Ecclesi werkt via een beveiligde verbinding en gebruikers moeten inloggen met e-mailadres en wachtwoord om toegang te krijgen. Via autorisatiegroepen wordt geregeld tot welke functies gebruikers toegang hebben. Ecclesi is GDPR-compliant en voldoet daarmee aan de AVG-wetgeving.

Ledenadministratie

…kan een overzichtelijke en eenduidige ledenadministratie gevoerd worden, waarbij het vastleggen van de kerkelijke gegevens ver is doorontwikkeld. Als daarnaast nog extra gegevens nodig zijn, kunnen deze worden gedefinieerd en direct worden gebruikt. Ideaal voor het kerkelijk bureau.